UNIUNEA  NATIONALA A BAROURILOR  DIN  ROMANIA
BAROUL  VASLUI

TABEL
cu cereri de primire  în profesia de avocat cu scutire de examen

Nr.
crt

Numele şi prenumele solicitantului

Nr. si data depunerii cererii

Profesia juridică

Locurile de muncă în ultimii 10 ani până la data depunerii cererii

Observaţii

1

GRIGORAS   DANIELA

 

360/18,10,2010

JURIST

CONSILIER JURIDIC

CONSILIER JURIDIC

SC. LUNGESTI SRL VASLUI

SC GOSCOM SA VASLUI

SC AQUAVAS SA VASLUI

 

01,10,2000 - 04,04,2002

08,04,2002 – 01,05,2007

01,05,2007 -  SI IN PREZENT

2

CHIOSA LIVIU

 

485/30,12,2010

 

JUDECATOR

 

JUDECATORIA  BARLAD

 

10,04,1991-  SI IN PREZENT

 DECAN,
AV. IOAN PASCARU