CASA DE ASIGURARI A AVOCATILOR DIN ROMANIA
FILIALA   V A S L U I

PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI


        
2010-estimat
2010- realizat
2011-estimat
VENITURI       830100 759402 842100
COTA 10 %          700000 619275 700000
DOBANZI DEPOZITE            150000 139020 150000
DOBANDA CONT CURENT 100 40 100
TRANSFERURI ALTE FILIALE    -20000 0 -10000
PENALITATI  SI ALTE VENITURI 0 1067 2000
       
       
CHELTUIELI 390300 395317 470900
10. SALARII 20000 16162 20000
11. CONTRIB. PT.ASIG.S.DE STAT    3500 2916 4000
12. SOMAJ       100 87 100
13. DEPLASARI      7000 5410 1000
15. CASS 6% ASIGURATOR   900 996 1000
23, MAT. SI MEDICAMENTE 0 0 0
24. CHELTUIELI ADM.GOSPOD.    2000 5137 2000
30. ALTE CHELTUIELI   ( 5% CAA,,5% fond rezerva, comisioane bancare)    50000 45010 50000
35. PENSII              150000 126104 200000
37. CONCEDII MEDICALE SI MATERNITATE 150000 180886 180000
38. AJUTOARE MATERIALE    3000 6000 6000
40.  AJUTOR DECES      3000 6000 6000
42,CHELTUIELI TRANS. PENSII      800 609 800
       VICEPRESEDINTE ,
Av. OUATU ADRIAN STEFAN       
                  
CONTABIL ,
Vacarciuc Maria