Uniunea Naţională  a Barourilor din România
BAROUL  VASLUI
str. M Kogălniceanu , bl.31, ac.A, parter, ap.20,
Vaslui – 730104, jud. Vaslui
tel./fax: 0235/314172 ; http://www.baroul-vaslui.ro


CONSILIUL  BAROULUI  VASLUI

 

HOTĂRÂREA NR. 5
din 11.02.2011

 

         Întrunit în şedinţa din data de 11.02.2011, luând în discuţie punctul ordinii de zi constând în „modificări ale Legii nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat aduse prin Legea nr.270/2010 – interpretări şi implicaţii”,

A. Consiliul Baroului Vaslui constată :

 

I. În cuprinsul CAPITOLULUI II: Dobândirea calităţii de avocat, SECŢIUNEA 1: Condiţiile de înscriere în avocatură, cu privire la restrângeri ale dreptului de exercitare a profesiei, Legea nr.51/1995 (republicată în M.of. nr.98/07.02.2011 ) dispune

        Art. 21
        (1)Profesia de avocat nu poate fi exercitată la instanţele, precum şi la parchetele de pe lângă acestea, inclusiv la Direcţia Naţională Anticorupţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde soţul avocatului sau ruda ori afinul său până la gradul al treilea inclusiv îndeplineşte funcţia de judecător sau procuror, indiferent de secţia, direcţia, serviciul sau biroul în care îşi desfăşoară activitatea.
     (2)Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi avocatului al cărui soţ, rudă ori afin până la gradul al treilea inclusiv îndeplineşte funcţia de judecător la Curtea Constituţională ori funcţia de judecător financiar, consilier de conturi sau procuror financiar la instanţele Curţii de Conturi.
     (3)Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică cabinetului asociat, societăţii civile sau societăţii profesionale cu răspundere limitată în care este asociat ori angajat cel căruia i se aplică interdicţia menţionată la alin. (1) şi (2).
(4)Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică şi avocatului titular, avocatului asociat, avocatului colaborator sau salarizat în cadrul profesiei, care se foloseşte de forma de organizare profesională ori de raporturile de conlucrare profesională stabilite în condiţiile legii în scopul eludării acestor interdicţii.

II. În realizarea atribuţiilor Consiliului baroului, prevăzute în art.56 al.2 din L51/1995, şi anume a acelora de a adopta

se impune adoptarea unei hotărâri de aplicare a dispoziţiilor art.21 din Legea nr.51/1995, condiţii în care 

 

B. Consiliul Baroului Vaslui emite:

HOTĂRÂREA  nr.__5__   

 

            Art.1. Avocaţii membri ai Baroului Vaslui vor depune până la data de 15.03.2011, la secretariatul baroului, declaraţii pe proprie răspundere prin care să sublinieze dacă se găsesc sau nu în situaţia de a avea soţi, rude sau afini până la gradul III inclusiv, printre  magistraţii  - plini sau asimilaţi- ai instanţelor/parchetelor/structurilor teritoriale ale direcţiilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ce funcţionează la asemenea autorităţi judiciare organizate pe raza Curţii de Apel Iaşi.

            Art.2. Situaţia şi numele avocaţilor care au soţi, rude sau afini până la gradul III inclusiv printre magistraţii – plini sau asimilaţi – ai autorităţilor judiciare menţionate la articolul anterior, vor fi comunicate respectivelor autorităţi cu sublinierea existenţei, în cazul  acestor avocaţi, a restrângerii legale a dreptului de exercitare a profesiei.

            Art.3. Se aprobă modelul declaraţiei – anexă la prezenta hotărâre.

            Art.4.  Decizia se comunică Preşedintelui U.N.B.R.

DECAN,

AV. IOAN  PASCARU

DESCARCA DECLARATIA