Dragi colegi avocați !

     În anul 2011 "Ziua avocatului" marchează un moment în care profesia în ansamblu, simte nevoia de a se adapta, din mers, la un mediu juridic în permanentă expansiune în spațiu și timp, în care faptele sunt tot mai mult predispuse la revoltă împotriva regulilor depășite sau inadaptate.
     Congresul avocaților, recent încheiat, a demonstrat voința profesiei de a se regrupa instituțional și funcțional pentru ca efortul Corpului avocaților menit să ierarhizeze, să ordoneze, să interzică, dar să și permită coerent și logic o conduită  bazata pe standarde profesionale moderne, previzibile și flexibile să promoveze valori specifice "constantelor profesiei de avocat'' și să apere apărarea de atacuri asupra profesiei din interiorul acesteia, dar și din exterior.
     În acest an "Ziua avocatului" este sărbătorită de un număr tot mai mare de barouri  prin manifestări ce fac cinste celor care, aleși în demnități profesionale, inițiază și organizează evenimente ce au menirea să scoată profesioniștii din ritmul obișnuit al  zilelor profesionale cotidiene în care avocatul este împărțit între obligații și clienți, într-o viață profesională intensă și accelerată în care mișcarea continuă, sub presiunea timpului, impun profesiei un ritm caracterizat printr-o atmosferă de grabă, de preocupare, de frământări permanente !

     Confruntați cu nevoile cunoașterii și ale convingerii, temeiul responsabilității lor, avocații sunt condamnați de istorie să nu rămână niciodată muți la problemele cărora trebuie să le găsească un răspuns, fie probleme profesionale fie probleme ale societății în care trăiesc !
     Avocații sunt confruntați cu o superinflație normativă, cu o legislație insuficientă, cu o practică judiciară incoerentă. Reforma tehnică a sistemului de drept românesc, realizată prin codificare, este un prilej binevenit ca avocații să se implice în dezbaterile organizate pentru identificarea și prefigurarea de soluții pentru aplicarea coerenta a Noilor Coduri, deoarece modificările legislative nu trebuie să surprindă sau să genereze confuzii, în special în rândul practicienilor, indiferent de abordarea tehnocratică a procesului de codificare.

     Profesionistul avocat caută, de regulă, certitudini și răspunsuri. Adesea, certitudinea  avocatului în activitatea sa profesionala este o iluzie!

     Răspunsurile individuale sau colective la problemele profesionale încorporează atitudini, preconcepții, experiențe personale sau precedente – subiectiv cunoscute și selectate – pe care, în ansamblu, ne-am obișnuit să le numim „convingeri”. Avocații sunt convinși că din rațiuni pragmatice și din considerații de prestigiu și respect, practica  apărării prin avocat va orienta creațiile jurisprudențiale, iar dialogul de idei și comunicarea dintre profesioniștii dreptului, indiferent de profesia exercitată momentan, va fi fructuos, în interesele evoluției spre modernitate a societății românești.

     Fie ca atitudinile, convingerile, conduita profesională să dovedească prin fapte că sărbătoarea Corpului profesional confruntată cu  "ziua profesională" a avocatului  face loc în sufletul fiecăruia dintre noi și sentimentului apartenenței și responsabilității față de Corpul profesional din care facem parte, în preocupările căruia trebuie să se găsească și aspectele ce țin de viața avocatului în familia sa, adeseori sacrificată pe altarul profesiei, de cunoașterea tradițiilor profesiei și aniversarea înaintașilor noștri !
     Fie ca  "Ziua avocatului " - instituită la 24 iunie al fiecărui  an - să ne regăsească  sănătoși și puternici !

av. dr. Florea Gheorghe
Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România