HOTĂRÂRI ALE CONGRESULUI AVOCATILOR 2009:

 

HOTĂRÂREA NR. 1- privind aprobarea Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. (între Congresul avocaţilor 2008 şi Congresul avocaţilor 2009)

HOTĂRÂREA NR. 2 - privind aprobarea execuţiei bugetare a U.N.B.R. pe anul 2008

HOTĂRÂREA NR. 3 - privind aprobarea proiectului de buget al U.N.B.R. pe anul 2009

HOTĂRÂREA NR. 4 - privind aprobarea execuţiei bugetare a C.A.A. pe anul 2008

HOTĂRÂREA NR. 5 - privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom de asigurări sociale şi pensii pentru avocaţi

HOTĂRÂREA NR. 6 - privind completarea componenţei Comisiei Centrale de Disciplină

HOTĂRÂREA NR. 7 - pentru validarea modificărilor şi completărilor aduse Statutului profesiei de avocat şi Statutului C.A.A. prin delegare de către consiliul U.N.B.R.

HOTĂRÂREA NR. 8 privind adoptarea principiilor reglementării şi organizării examenului unitar organizat la nivel naţional pentru primirea în profesie, dobândirea titlului profesional de avocat definitiv şi absolvirea Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (inclusiv la centrele teritoriale ale acestuia).

HOTĂRÂREA NR. 9 - pentru aprobarea propunerii Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România de susţinere a proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 159/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.792 din 26 noiembrie 2008, în varianta adoptată de Senatul României.

HOTĂRÂREA NR. 10 - privind  ocrotirea profesiei de avocat prin consolidarea apărării calificate prin avocat – garanţie constituţională în statul de drept.

HOTĂRÂREA NR. 11 - privind principiile garantării instituţionale a dreptului avocatului la recuperarea capacităţii de muncă.

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI U.N.B.R.:

Hotărârea nr. 521/01 iulie 2009 a Consiliului U.N.B.R. privind examenul pentru primirea în profesie (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar)

 

DECIZII ALE PRESEDINTELUI U.N.B.R.:

Decizia nr. 31/13 iulie 2009 a Preşedintelui U.N.B.R.  privind convocarea şedinţei Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România  pentru zilele de vineri, 28 august 2009, orele 14,00, şi sâmbătă, 29 august 2009, orele 09,00 la Bucureşti

Decizia nr. 32/13 iulie 2009 a Preşedintelui U.N.B.R.  privind examenul pentru primirea în profesie (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar)

 PREŞEDINTE U.N.B.R.,

Av. dr. Gheorghe Florea