Institutul  Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

Institutul  Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA este constituit în baza art. 63 lit. j) din Legea nr. 51/7 iunie 1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României nr.113/6 martie 2001, a prevederilor Statutului profesiei de avocat publicat în Monitorul Oficial al României nr. 284/31 mai 2001 şi legislaţiei în materie.

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor este persoană juridică română, fără scop lucrativ, cu funcţionare autonomă.

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi nu este supus procedurilor de autorizare şi acreditare.

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor are caracter de organizaţie neguvernamentală, care funcţionează în cadrul şi sub autoritatea Uniunii Avocaţilor din România.

Scopul şi obiectivele Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor sunt:

Îndeplinirea obligaţiilor legale ce revin Uniunii Avocaţilor din România şi barourilor privind asigurarea exercitării calificate a dreptului de apărare şi a competenţei profesionale a avocaţilor;
Realizarea cadrului organizatoric pentru ca în colaborare cu organele profesiei de avocat să se îndeplinească obligaţiile privind pregătirea profesională ce le revin din Legea nr.51/7 iunie 1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României nr.113/6 martie 2001 şi Statutul profesiei de avocat publicat în Monitorul Oficial al României nr. 284/31 mai 2001 privind asigurarea pregătirii avocaţilor stagiari, ridicarea nivelului profesional al tuturor avocaţilor şi respectarea deontologiei şi a disciplinei profesionale;
Crearea cadrului instituţional organizat pentru pregătirea şi perfecţionarea continuă a avocaţilor în plan profesional, respectarea Codului deontologic al avocatului român, adoptat de Congresul Avocaţilor din România – iunie 1999 şi a disciplinei profesiei;
Organizarea selecţiei şi pregătirii profesionale a avocaţilor stagiari la nivele de standarde de competenţă profesională într-un sistem nediscriminatoriu de oportunităţi egale şi uniforme, la nivel naţional;
Stabilirea unor relaţii de cooperare permanentă cu instituţiile şi organizaţiile cu atribuţii în realizarea pregătirii şi perfecţionării pregătirii profesionale în sistemul profesiilor care necesită pregătire juridică;
Realizarea de studii şi programe de politici profesionale pe probleme compatibile cu dezvoltarea profesiei de avocat în plan intern şi internaţional pentru întărirea sistemului juridic şi armonizarea acestuia cu legislaţia Uniunii Europene.
Mai multe informatii: www.inppa.ro