Legislatie
LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat - Republicare
LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
Codul Deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana
Statutul profesiei de avocat  publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45/13.01.2005
Hotărârea Consiliului Uniunii din 16 aprilie 2004 de modificare a Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor
Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor
Regulamentul Casei de Asigurări a Avocaţilor